GDPR – General Data Protection Regulation – Splošna uredba o varstvu podatkov.
Uredba GDPR se začne uporabljati 25.5 2018.

Cilj Splošne uredbe o varstvu podatkov: omogočiti prebivalcem nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in poenotiti ter dvigniti raven varstva osebnih podatkov v EU.

Za prenos uredbe v naš pravni red je pristojno (resorno) Ministrstvo za pravosodje. Priporočamo vam, da spremljate spletno stran Informacijskega pooblaščenca in spletno stran Ministrstva za pravosodje.

Uredba GDPR
Ali bo nova uredba GDPR, katera pride v veljavo maja prihodnje leto še bolj zaostrila področje varovanja osebnih podatkov? Zagotovo. Zato se morajo podjetja pripraviti na spremembno, morebiti prilagoditi ali spremeniti procese ter načine, kateri bodo omogočali izpolnjevanje ukrepov ter doseganje in upoštevanje direktiv uredbe GDPR.

Pravne osebe so velikokrat v stiku z osebnimi podatki tretjih oseb in jih koristijo zakonsko ustrezno, kar pomeni, da do te mere, da lahko izpolnijo pogodbeno razmerje. Nova uredba GDPR določa in si prizadeva še bolj zaostreno varstvo podatkov, kar pomeni, da je smiselno, da se podjetja nanjo pripravijio predhodno. Medtem, ko podjetjem nalaga bolj zaoostren nadzor nad pretokom in hranjenje ter obdelavo osebnih podatkov, pa narekuje in določa posameznikom več pravic. V prihodnje se bomo kot posameznik lahko samostojno odločali in sprejeli izbiro o hranjenju in obdelavi osebnih podatkov.

Osebni podatki in GDPR
Osebni podatki so podatki posameznika, ki so danes v obdelavi za različne namene in glede na okoliščine, za katere se rabijo, je odvisna njihova obdelava. Doslej je to bilo skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov ter celo določeno z ustavo, kaj kmalu pa v veljavo stopi uredba GDPR, katera prinaša kar nekaj sprememb na tem področju oziroma na področju poslovne prakse in obdelave podatkov.

Določene organizacije in podjetja pri svojem psolovanju potrebujejo vpogled v določene osebne podatke posameznika, kljub temu pa je pomembno spoštovati tujo zasebnost, zato je pomembno najti ravnovesje. Uredba GDPR, ki prihaja v veljavo in bo postala zavezujoča, je tako poenotena v vseh državah EU, kar bo prebivalcem EU omogočalo nadzor nad osebnimi podatki znotraj domače meje in izven EU. Zagotovo določa najvišje standarde varnosti osebnih podatkov in hkrati v Sloveniji prinaša prenovljen zakon o varstvu osebnih podatkov. Tako povečuje nadzor nad organizacijami, katere se ukvarjajo z obdelovanjem osebnih podatkov državljanov EU in v primeru kršitve določa visoke kazni.

Zagotovite si celovito storitev pravnega in IT svetovanja!

Izpolnite spodnji obrazec in poslali vam bomo ponudbo.

Vnesite prosim e-naslov, da vas bomo lahko poslali ponudbo.
Vnesite prosim telefonsko številko, da vas bomo lahko kontaktirali prek telefona.